Har på lager bl.a følgende:

  • Hobbyhaler
  • Picolohaler
  • Teinehaler
  • Greideapparat
  • Anglevinsjer (snikhalere) med eller uten 12 eller 24 V hydr.aggregat.
  • Redningsleider

For nærmere opplysning ta kontakt.